Družica:
  Adresa:

Údaje pre natočenie paraboly:

Elevácia:
Azimuth true (magnetic): ()
LNB skew:

Koordináty pre výpočet nastavenia:

Latitude: °
Longtitude: °
Presnosť určenia polohy: m

Informácie a vysvetlenie pojmov

  • Elevácia - výškové nastavenie paraboly. Každá parabola má ociachovaný držiak so stupnicou v stupňoch pre správne nastavenie.
  • Azimut - klasický azimuth podľa kompasu.
  • LNB skew - natočenie LNB v držiaku. Ak stojíš pred parabolou, v smere hodinových ručiek sa nastavuju záporná rotácia, a v protismere hodinových ručičiek sa nastavuje kladná rotácia.